Produkty mrożone


Oferujemy szeroki wachlarz usług logistycznych w zakresie przewozu produktów mrożonych – od magazynu dystrybucyjnego po rynek konsumencki. Nowoczesne komory mroźnicze z kontrolowaną temperaturą, które stosujemy w naszych pojazdach dwupokładowych, są zgodne z wymogami Rozporządzenia UE 852/2004 oraz zasadami HACCP.

Pozwalają one na obniżenie temperatury wewnątrz podczas transportu aż do -30 °C, z dokładnością co do stopnia.

Produkty mrożone docierają do odbiorcy punktualnie i z zachowaniem doskonałej jakości bez obawy o przerwanie łańcucha chłodniczego.