Nota prawna


Blank Transport GmbH & Co. KG

Weitzmühlener Dorfstr. 37
27308 Kirchlinteln, Niemcy

Telefon + 49 42 36 – 9 30 00
Telefax + 49 42 36 – 9 30 029

info@blank-transport.de
www.blank-transport.de
www.werner-blank.de

Komplementariusz

Blank Transport Verwaltungs GmbH

Kierownictwo: Michael Blank, Nicole Blank, Thomas Blank

Sąd Rejonowy: Walsrode / HRB 202283

Urząd wydający pozwolenie/licencję:
Powiat Verden (Aller)

NIP: DE 269793925

Koncepcja i realizacja

Impuls Werbeagentur, Hannover
www.werbeagentur-impuls.de

Dokumentacja zdjęciowa

iStock by Getty Images:
#175612798 – ©kali9
#504112194 – ©jxfzsy
#509700055 – ©jahmaica
#525975034 – ©JackF

#611893510 – ©andresr
#871227828 – ©Steve Debenport
#949596036 – ©Milos-Muller
#954261682 – ©Achisatha Khamsuwan
#1014737438 – ©PeopleImages

Wyłączenie odpowiedzialności za szkody

Zawartość strony internetowej. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Wysuwanie względem autora roszczeń z tytułu wyrządzenia szkód materialnych i niematerialnych, do których doszło w wyniku korzystania lub braku korzystania z prezentowanych informacji lub w wyniku korzystania z wadliwych i niekompletnych informacji, jest zasadniczo wykluczone,

jeżeli autorowi nie zostanie udowodniona wina o charakterze umyślnym lub nieumyślnym w postaci rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mają niewiążący charakter. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość zmiany, uzupełnienia, usunięcia części podstron lub całej strony internetowej bądź wstrzymania publikacji czasowo lub na zawsze bez osobnego uprzedzenia.

Informacje dotyczące odnośników zewnętrznych

Ta strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (linki). Nie mamy wpływu na kształt tych stron ani na zamieszczone na nich treści, a treści te nie stanowią naszej własności. Dotyczy to wszystkich odnośników zewnętrznych zamieszczonych na tej stronie internetowej. Na stronach, do których odsyłają odnośniki, nie stwierdzono oznak naruszenia prawa w chwili zamieszczenia tych odnośników. Odnośniki są regularnie sprawdzane pod względem treści niezgodnych z prawem i niezwłocznie usuwane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa. Powyższe obowiązuje dla

wszystkich odnośników i odsyłaczy zamieszczonych na naszej stronie internetowej oraz dla wpisów obcych w udostępnionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach dyskusyjnych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub braku korzystania z tego rodzaju udostępnionych informacji odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której przekierowuje odnośnik, nie zaś ten, kto za pośrednictwem linków jedynie przekierowuje do danej publikacji.

Prawa autorskie

Autor dokłada starań, by we wszystkich publikacjach przestrzegane były prawa autorskie w zakresie użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów, stara się korzystać z własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów lub grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów niewymagających licencji. Wszystkie znaki firmowe i towarowe użyte na tej stronie internetowej i ew. chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa oznaczeń odróżniających

oraz prawom posiadania wskazanych właścicieli. Samo wymienienie nie stanowi podstawy do uważania, że znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Autor podstron posiada wyłączne prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych samodzielnie. Powielanie lub korzystanie z tego typu grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.