Środowisko naturalne


W Blank Transport przykładamy dużą wagę do aktywnej ochrony środowiska naturalnego. Dlatego w najnowocześniejsze urządzenia przyjazne dla klimatu wyposażona została nie tylko flota pojazdów czy urządzenia chłodnicze.

Korzystamy również z siły słońca: dzięki umieszczonej na terenie firmy instalacji fotowoltaicznej w znacznym stopniu przyczyniamy się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska.