Artykuły spożywcze


Realizujemy przewóz owoców, warzyw, produktów mlecznych i suchych.

Pozostałe artykuły spożywcze również transportujemy ściśle według wytycznych Rozporządzenia UE 852/2004 oraz zasad HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). System HACCP służy do eliminacji zagrożeń mogących przynosić szkodę konsumentowi. W naszej flocie korzystamy zatem z systemów kontroli temperatury, które zapewniają efektywny, skuteczny i bezpieczny przewóz produktów.

Gwarantujemy sprawny transport pomiędzy magazynem a punktem sprzedaży. Oczywiście dbamy przy tym o przestrzeganie norm temperaturowych i punktualną dostawę do Twojego supermarketu czy dyskontu.

Pojazdy są dobierane w zależności od specyfiki danego klienta.


Warzywa i owoce

Jako profesjonalny dostawca usług logistycznych realizujemy szybki, skuteczny i fachowy przewóz warzyw i owoców do miejsca przeznaczenia przy pomocy nowoczesnych i wydajnych pojazdów chłodniczych.

Stosujemy się przy tym ściśle do właściwych wytycznych UE i zasad HACCP. Produkty wrażliwe zachowują świeżość i wysoką jakość aż do momentu dotarcia do odbiorcy dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie kontroli temperatury.


Produkty mleczne

Produkty mleczne, takie jak świeże mleko, masło czy sery, są wyjątkowo wrażliwe na temperaturę, w związku z tym muszą być transportowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia UE 852/2004 oraz zasadami HACCP.

Aby utrzymać świeżość, smak i stopień dojrzałości tego typu produktów, w trakcie transportu nieustannie przez Internet kontrolowana jest ich temperatura. Nasze pojazdy są wyposażone w systemy wielokomorowe i wydajne agregaty chłodnicze. Dzięki temu wszystko dociera na miejsce świeże i doskonale schłodzone.


Produkty suche

Nasza nowoczesna flota pojazdów gwarantuje niezawodny transport produktów suchych, takich jak np. mąka, cukier, nasiona strączkowe, pasze zwierzęce czy artykuły niespożywcze.

Dzięki zastosowaniu w pojazdach dwupokładowych specjalnej technologii izolacji produkty są chronione zarówno przed ekstremalnym chłodem zimą, jak i przed bezpośrednim nasłonecznieniem i docierają do celu zawsze przy zachowaniu najwyższej jakości.