Polityka prywatności


I. Administrator danych osobowych

Blank Transport GmbH & Co. KG
Weitzmühlener Dorfstr. 37
27308 Kirchlinteln, Niemcy
tel.: 04236 / 93000 (+49 4236 / 93000)
e-mail: info@blank-transport.de

II. Inspektor Ochrony Danych

Elsner Datensystemen GmbH
Christian Nolte
Max-Planck-Str. 3
27721 Ritterhude, Niemcy
tel.: (0421) 69 33 888 (+49 421 69 33 888)
e-mail: info@datensysteme.info


III. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy zasadniczo tylko w zakresie, w którym jest to wymagane do udostępnienia poprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie było możliwe z rzeczywistych powodów, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”).

Przy przetwarzaniu danych osobowych, które jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są wymagane do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.
O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec tego interesu, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usunięcie danych, czas przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostają usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Dane osobowe mogą być ponadto przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostają zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynął termin ich przechowywania przewidziany w wymienionych normach, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy.


IV. Udostępnienie strony internetowej, tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje pochodzące z komputera, z którego nastąpiło otwarcie strony. Zbierane są przy tym następujące dane:

(1) informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
(2) system operacyjny użytkownika
(3) dostawca usług internetowych użytkownika
(4) adres IP użytkownika
(5) data i godzina otworzenia strony
(6) strony internetowe, z których system użytkownika dotarł na naszą stronę internetową
(7) strony internetowe, które zostały otwarte przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony.

Te dane są zapisywane również w plikach dziennika naszego systemu. Zapisywany nie jest adres IP użytkownika ani inne dane, które pozwoliłyby na przyporządkowanie tych danych do użytkownika. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby móc dostarczyć stronę internetową do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce w momencie zakończenia danej sesji.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do jej prawidłowego działania. Użytkownik nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu.


V. Korzystanie z plików cookie

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.

b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

c) Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

d) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Sie können Ihre Zustimmung zu einzelnen oder allen Cookies widerrufen, indem Sie auf folgenden Link klicken:
Cookie-Einstellungen anpassen.


VI. Formularz kontaktowy, kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, dzięki któremu użytkownik może się z nami skontaktować. W chwili gdy użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w polach wpisywania zostaną do nas przekazane i przez nas zapisane. Tymi danymi są:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • nazwa firmy
  • numer telefonu
  • adres (ulica, numer domu)
  • adres (kod pocztowy, miejscowość)

W ramach procesu wysyłania formularza od użytkownika zostaje uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych i pojawia się odnośnik do niniejszej Polityki Prywatności.

Kontakt można również nawiązać alternatywnie za pomocą udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane w ramach tego e-maila podlegają zapisaniu.

Żadne dane nie będą przy tym przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia danych dotyczących konwersacji.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych w przypadku uzyskania zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach wysłania wiadomości e-mail, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt drogą e-mailową ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych, uzyskanych z pól wpisywania danych, służy nam wyłącznie do opracowania nawiązanego kontaktu. Nawiązanie kontaktu drogą mailową również stanowi prawnie uzasadniony interes umożliwiający przetwarzanie danych osobowych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w ramach procesu wysyłania służą do zablokowania niewłaściwego korzystania z formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku danych osobowych uzyskanych z pół formularza kontaktowego i tych przesłanych drogą mailową ma to miejsce w momencie zakończenia danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe gromadzone w ramach procesu wysyłki są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami drogą mailową, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa do wycofania zgody lub prawa do sprzeciwu wobec gromadzenia swoich danych, może tego dokonać, kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zgromadzone w ramach nawiązania kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.


VII. Usługa analizy internetowej Google Analytics

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.


VIII. Korzystanie z czcionek internetowych

Na tych podstronach stosowane są zewnętrzne czcionki Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Czcionki internetowe są wczytywane po wywołaniu serwera, najczęściej serwera Google w USA. W ten sposób do serwera przesłana zostaje informacja o tym, które z naszych podstron użytkownik odwiedzał. Google zapisuje również adres IP przeglądarki urządzenia końcowego, z którego użytkownik korzysta do przeglądania tych podstron.

Bliższe informacje są dostępne w polityce prywatności Google pod adresem:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/


IX. Wstawianie usług i treści podmiotów trzecich

Na naszej stronie internetowej mogą być umieszczane treści podmiotów trzecich, takie jak np. filmy YouTube, mapy Google, kanały RSS lub grafiki innych stron internetowych. Wymaga to zawsze dostępu dostawców tych treści do adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie można przesłać treści do przeglądarki internetowej użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do prezentowania tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z tych treści, których dostawca wykorzystuje adres IP tylko w celu dostarczania treści.

Na naszej stronie internetowej umieszczamy głównie filmy YouTube, których dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności firmy Google, Inc. jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/, a informacja o możliwości zainstalowania pliku „opt-out” na wypadek korzystania z danych przez Google pod adresem: https://www.google.com/settings/ads/. Filmy YouTube są zamieszczane w miarę możliwości w rozszerzonym trybie ochrony, dzięki czemu dane o użytkownikach są przekazywane do firmy YouTube dopiero po otworzeniu filmów.

Korzystamy z usługi Google Maps. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). Korzystamy z usługi Google Maps w celu ciekawego prezentowania naszych ofert internetowych i łatwego lokalizowania podanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga przechowywania adresu IP użytkownika. Informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Administrator tej strony nie ma wpływu na tego typu przekazywanie danych.

Przetwarzanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto, na którym użytkownik jest zalogowany, czy użytkownik nie posiada takiego konta. Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, jego dane są powiązywane bezpośrednio z jego kontem. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na powiązywanie danych ze swoim profilem w Google, musi wylogować się z konta przed przyciśnięciem ikony. Google przechowuje dane o użytkowniku w formie profili użytkowników i korzysta z nich do celów reklamowych, na potrzeby badania rynku i/lub odpowiedniej prezentacji swojej strony internetowej. Tego typu analiza ma na celu w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) prezentowanie odpowiednich treści reklamowych i informowanie innych użytkowników o aktywnościach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profili użytkowników, z którego może skorzystać, kontaktując się z Google.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania są dostępne w oświadczeniach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. Tam użytkownik może uzyskać również dalsze informacje na temat przysługujących jemu w tym zakresie praw i możliwości ustawień w związku z ochroną prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google przetwarza dane osobowe użytkownika również na terenie USA, postępując przy tym zgodnie z postanowieniami porozumienia EU-US Privacy Shield zawartego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


X. Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, stajesz się w rozumieniu przepisów RODO osobą, której dane dotyczą, i przysługują Tobie następujące prawa względem administratora danych:

1. Prawo dostępu do danych

Możesz zażądać, by administrator danych potwierdził, czy przetwarza dane osobowe dotyczące Twojej osoby.

W przypadku gdy tego typu przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od administratora dostępu do informacji, takich jak:
(1) cele przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym udostępniono lub którym udostępnione zostaną dane osobowe dotyczące Twojej osoby;
(4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Twojej osoby lub, w przypadku gdy podanie konkretnych informacji w tym zakresie nie jest możliwe, kryteria dla ustalenia okresu przechowywania;
(5) przysługujące prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Twojej osoby, prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
(6) przysługujące prawo do wniesienia sprzeciwu do urzędu nadzorczego;
(7) wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą.

Możesz zażądać dostępu do informacji, czy dane osobowe, które dotyczą Twojej osoby, są przesyłane do państwa spoza Unii lub do organizacji międzynarodowej. Możesz w związku z tym uzyskać informację na temat właściwych gwarancji w myśl art. 46 RODO poczynionych na okoliczność przesyłania tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które dotyczą Twojej osoby, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi dokonać sprostowania danych osobowych niezwłocznie.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
(1) gdy zakwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Ciebie dotyczą, na okres, który umożliwi administratorowi zweryfikowanie prawidłowości tych danych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odrzucasz możliwość usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, są one jednak potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
(4) jeśli na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania i nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec Twoich.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych administrator poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą, pod warunkiem, że przetwarzanie zostało ograniczone według powyższych kryteriów.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych
Możesz zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Twojej osoby, a administrator odpowiada za ich bezzwłoczne usunięcie, o ile zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
(1) dane osobowe dotyczące Twojej osoby nie są już wymagane do celów, w jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
(2) cofniesz zgodę, na której oparte jest przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla przetwarzania;
(3) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dla przetwarzania, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
(4) dane osobowe dotyczące Twojej osoby zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem;
(5) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu dopełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych;
(6) dane osobowe, które dotyczą Twojej osoby, zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na mocy art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informowanie strony trzeciej
W przypadku gdy administrator upublicznił Twoje dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje odpowiednie działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda od tych administratorów usunięcia wszelkich linków do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne
(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
(3) ze względów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego na mocy art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do leżących w interesie publicznym celów archiwizacji, do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w ustępie a), przypuszczalnie uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystałeś(-aś) z prawa do zażądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator musi poinformować o sprostowaniu lub usunięciu danych bądź ograniczeniu ich przetwarzania wszystkich odbiorców, którym udostępnił dane osobowe dotyczące Twojej osoby, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Masz prawo zażądać od administratora, by poinformował Cię o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

SMasz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Twojej osoby, które przekazałeś(-aś) administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano te dane osobowe, jeżeli:
(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz również prawo zażądać od administratora, by dane osobowe, które dotyczą Twojej osoby, przesłał bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa, o którym mowa wyżej, pozostaje bez uszczerbku dla wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji – wobec przetwarzania danych dotyczących Twojej osoby odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie będzie wolno dłużej przetwarzać danych osobowych dotyczących Twojej osoby, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby tego typu marketingu; dotyczy to również profilowania, które jest związane z tego typu marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące Twojej osoby nie będą dłużej przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla Dyrektywy 2002/58/WE możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu przy pomocy zautomatyzowanych metod wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Masz prawo w każdym momencie wycofać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w pojedynczych przypadkach oraz profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje dla Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób w istotnym stopniu negatywnie na Ciebie wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja: 
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych;
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki do ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
(3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęte zostały właściwe środki do ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach (1) i (3) administrator podejmuje właściwe działania w celu ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej ochrony prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, prawa do wyrażenia własnego stanowiska i prawa do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza zasady RODO.

Urząd nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje skarżącego o etapie i wyniku rozpatrzenia skargi oraz o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.


XI. Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania okazjonalnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, aby zawsze była ona zgodna z aktualnymi wymogami prawa, oraz prawo do dokonywania w niej zmian w zakresie naszych usług np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. W przypadku ponownego odwiedzenia naszej strony internetowej obowiązywać będzie wówczas Polityka Prywatności w nowym brzmieniu.